top of page

Hyra skyddsmonter är enklare och billigare

Behöver du en monter för en kortare eller längre period? Milox hyr ut skyddsmontrar från enstaka dagar upp till ett år eller längre tid. Skyddsmontrarna är väl fungerande, servade och genomgångna och du slipper problem med lagring under mellantider.

Utrustning och tillbehör för att skapa rätt klimat i Milox montrar finns också att hyra, likaså annan extra utrustning som till exempel extra hyllor, extern belysning, textramper, podier och annat för exponering av känsliga föremål.

Milox ombesörjer transport och hantering till anvisad plats!

 

Säkerhet – skyddsmonter

Milox skyddsmontrar håller Svenska Kammarkollegiets säkerhetsnivåer (3, 4 och 5) som svenska staten kräver för att ge statliga utställningsgarantier. Montrarna är utrustade med seismiskt vibrationslarm, klart att ansluta till husets larm. (Larm måste självklart anslutas och kalibreras av husets larmkonsult, om detta ska vara aktivt.)

 

Monter med klimatisering och belysning

Montrarna är fullt utrustade med flexibel fiberoptisk belysning alternativt LED-belysning. När montrarna är på plats är det klart för anslutning av belysning till vanligt eluttag. Utrustning och tillbehör för att skapa rätt klimat finns också att hyra. 

 

Full utrustning

Glashyllor med steglös placering ingår i några modeller. Likaså annan extra utrustning, t ex extra hyllor, textramper, podier och annat för exponering av känsliga föremål. Alla material vi använder är konservatorsgodkända.

        Försäljning av begagnade montrar

Milox har ett antal begagnade och servade montrar till försäljning. Exempelvis nedanstående monter. Montern har visat drottning Kristinas kröningsskrud. Mått: 

L 4500, B 3000, H 2500 mm. Glas: P6B, laminatglas, optiskt vita. En dörr med starka lås. Montern kan klimatiseras med aktivt klimat.

Hyra-monter-1.png
Hyra-monter-1.png
IMG_1486.JPG
Hyra-monter-1.png
Hyra-monter-1.png
Hyra-monter-1.png
Hyra-monter-1.png
bottom of page