top of page

Skydda/Bevara/Exponera

IMG_2653.JPG
IMG_2654.JPG
Skydda.png
IMG_0684.JPG

Säkerhetsmonter för skydd av föremål

Milox utvecklar och tillverkar skyddsmontrar med avancerade klimatlösningar och belysningssystem för såväl museer, kyrkor, butiker, utställningar och andra miljöer där det ställs höga krav på säkerhet, klimatskydd, exponering och design.

 

En skyddsmonter från Milox uppnår Svenska Kammarkollegiets säkerhetsnivåer 3, 4 och 5. Krav som 

ställs av svenska staten för att ge statliga utställnings-

Flexibel monter

Den modulbyggda konstruktionen gör våra montrar flexibla och lätta att anpassa efter en rad specificerade krav och förutsättningar. Montrarna kan förses med olika typer av glas, lås, hyllor, belysning och larm. De kan även klimatiseras för att skydda till exempel trä, textil, läder, ben, pergament och metall. Genom att göra en monter lufttät med tryckutjämning kan historiskt värdefulla föremål på ett säkert sätt exponeras för allmänheten. För särskilt känsliga föremål erbjuder vi också montrar med syrefri miljö och kvävgas-atmosfär. Modulprincipen innebär också att det är enkelt att sätta ihop en monter på plats, om den till exempel är för stor för att få in genom en befintlig passage.

Säker förvaring

Vi utvecklar dessutom kontinuerligt våra montrar och tillämpar de senaste forskningsrönen om stöldskydd och bevarande av föremål. Därför uppfyller våra kraftfullaste montrar mer än väl de stränga krav på säkerhet och täthet som myndigheterna kräver.

garantier. Vi har också utvecklat en standard för våra skyddsmontrar. Detta innebär att det finns en mängd tillbehör och reservdelar till våra montrar. Förutom våra standard- modeller tillverkar vi montrarna i varierande mått och proportioner, från mycket små, till mycket stora.

 

Milox har även en serie enklare montrar med lägre säkerhet men med klimat och belysning.

 

När vi konstruerar våra montrar tar vi hänsyn till en mängd högt ställda krav från konservatorer, utställningsansvariga, säkerhetsspecialister, låsspecialister, klimatexperter, arkitekter, ljussättare, ergonomer, tekniker och många andra experter. Förutom olika mekaniska nyckellås har vi utvecklat elektroniska låslösningar med tidsfördröjning och möjlighet att regla och låsa upp monterns dörr med en fjärrkontroll alternativt med kod och/eller så kallad tag.

Bevara föremål med avancerade klimatlösningar

Bevara.png
IMG_7998.JPG
Bevara.png
IMG_8917.JPG

Det är viktigt att en skyddsmonter håller mycket hög precision och täthet för att kunna bevara den önskade luftfuktigheten (RH) med så liten insats och underhåll som möjligt. Milox skyddsmontrar håller en täthet som motsvarar de högsta internationella kraven för täta montrar. Montrarna har även ett system för utjämning av

atmosfäriska tryckförändringar och för rening av luft.

En Miloxmonter är konstruerad för att lätt och smidigt kunna klimatiseras.

 

Som standard är våra montrar utrustade med IP-säkrade genomföringar för klimatkontroll, larm med mera. Alla ingåendematerial och tillbehör är lågemitterande eller emissionsfria.

Passivt klimat

Milox har system för internt, passivt klimat och externa, aktiva klimatlösningar. Vi har olika klimatämnen, rekonditioneringslösningar, loggers och andra tillbehör som krävs för att skapa rätt klimat i våra montrar. Vi sam-arbetar med de främsta experterna inom området för att ständigt bli bättre på att skapa rätt miljö för känsliga föremål.

Syrefri miljö

Milox kvävgassystem kan underhålla en eller flera montrar och är ett montersystem för syrefri miljö där syret ersätts med kvävgas som tillfuktas till önskad nivå (RH). Dessa system kan även förses med övervakningssystem för kontroll av syrehalten. Systemet är utvecklat för att vara lättskött och ekonomiskt i drift..

Aktivt klimat

Milox har i samarbete med en svensk leverantör utvecklat ett system för extern tillfuktning av större montrar och utrymmen. Med detta mycket lättskötta och tillförlitliga system är det möjligt att skapa rätt klimat i en eller flera montrar och även större utrymmen utan VA-anslutning.

Vi har även mindre anläggningar för aktiv klimatisering.

Exponera föremål

Exponera.png
_DSC2963.jpg
IMG_5512.JPG
Exponera.png

Belysning

I Milox montrarna använder vi LED-belysning med bästa färgåtergivning och UV-fritt ljus som inte påverkar monterklimatet.

 

Olika lösningar finns med små diskreta och mycket flexibla spotlights med individuell dimring, olika linser och som kan flyttas sladdlöst i och mellan montrar. Även LED-lister som placeras diskret i monterhörnen.

Varmt och kallt ljus eller blandat för bästa exponering

Glasen

Kvaliteten på monterglasen är a och o för att uppnå en utmärkt exponering. Milox använder alltid optiskt vita laminatglas utan färgförvrängningar. Även i montrar med högsta säkerhet i glasen uppträder inga märkbara optiska fel. I vissa fall är det också önskvärt med UV-skyddande eller reflexfria glas. Alla glas vi använder är klassade och certifierade i sina olika säkerhetsnivåer.

Funktioner och tjänster för skyddsmontrar
och säkerhetsmontrar

    Flexibel standard med maximal föremålsexponering 

   Flera standardstorlekar med ergonomiskt                               genomtänkta mått

o     Även specialstorlekar

   Stöld- och tillgreppsskydd

   Larmsystem

o     Klimatskydd – täta montrar med möjlighet att         

       skapa rätt luftfuktighet, RH

   Skydd mot luftföroreningar, damm, skadedjur

   Vibrationsskydd

   UV-skyddad miljö

   Olika styrka och flera funktioner som UV-skydd, 
       reflexfritt, splitterfritt med mera

   Flera låssystem – mekaniska och elektroniska

    Flexibel standard med maximal föremålsexponering 

   Flera standardstorlekar med ergonomiskt                               genomtänkta mått

o     Även specialstorlekar

   Stöld- och tillgreppsskydd

   Larmsystem

o     Klimatskydd – täta montrar med möjlighet att         

       skapa rätt luftfuktighet, RH

   Skydd mot luftföroreningar, damm, skadedjur

   Vibrationsskydd

   UV-skyddad miljö

   Olika styrka och flera funktioner som UV-skydd, 
       reflexfritt, splitterfritt med mera

   Flera låssystem – mekaniska och elektroniska

bottom of page